Volba pohonu RotaMatic

Jaký typ pohonu RotaMatic zvolit?

Pohony RotaMatic se vyrábějí ve třech základních provedeních (mimo provedení s Aku):

  • RotaMatic
  • RotaMatic P
  • RotaMatic PL

Jaký typ pohonu zvolit je dáno dodržením správné geometrie pohonu (viz. obr. dole). Existují dvě základní provedení motorů: 1) RotaMatic (resp. RotaMatic P) a 2) RotaMatic PL. Základními rozhodujícími parametry jsou rozměry e a B (poloha pantu). V tabulkách pod obrázky si vyhledejte správný řádek podle Vašeho rozměru e a k němu sloupec podle Vašeho rozměru B. Na průsečíku těchto dvou hodnot odečtete následně z tabulky úhel α, který udává maximální možný úhel otevření vrat.

Pokud Vašim rozměrům vyhovuje tabulka vlevo - můžete vybírat mezi pohony RotaMatic a RotaMatic P. Rozdíl v těchto dvou modelech je pouze v maximální možné hmotnosti křídla brány: RotaMatic - do 220 kg, RotaMatic P - do 400 kg.

Pokud v tabulce vlevo nenaleznete pro svoje hodnoty e a B úhel α, musíte použít tabulku vpravo a zvolit tak pohon s delší geometrií - RotaMatic PL.

PŘÍKLAD:

Podle šířky sloupků a poloze pantů jsem na své bráně zjistil rozměry e=150 mm a B=110 mm. Podle rozměru e si v levé tabulce vyhledám příslušný řádek, následně podle rozměru B vyberu správný sloupec. Z levé tabulky je zřejmé, že pro kombinaci těchto dvou hodnot není udáván úhel α. Nemohu tedy použít pohony RotaMatic a RotaMatic P. Pokud bych tyto pohony zvolil, nedokázal bych vrata zcela otevřít, tedy úhel α by nedosahoval 90°. Musím se tedy přesunout do pravé tabulky, kde odečtu úhel α=94°, což je maximální možný úhel otevření vrat, volím tedy typ pohonu RotaMatic PL.

 Rotamatic schema